CENTRO PROXECTO
HOME GALICIA
Santiago de Compostela.
A Coruña. España.
Cliente: GOA INVEST.
Arquitecto: Elsa Urquijo.
Material de Fachada:
Paneles prefabricados de hormigón blanco.
Copyright. Fotografías: Elsa Urquijo.
1
2
3